29 septiembre, 2016

Avis legal

Aquest avís regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquest portal. L’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen:

Aquest és l’espai a internet del portal de l’empresa Mediterrània Menjars. En aquest espai, l’usuari podrà trobar diversos recursos, continguts informatius i d’altres productes específics i eines adreçades tant als clients, usuaris finals i proveïdors.

El portal, els serveis i tota la informació són propietat de l’empresa Mediterrània Menjars que té la seva seu central al carrer Salvador Dalí, 10 de la localitat de Reus (Tarragona).

Juntament amb la qualitat humana que disposa aquesta empresa i la dilatada experiència en el món de la restauració és per nosaltres un plaer poder-vos oferir aquesta eina i restem a la seva disposició.

1.- Informació general del portal

L’usuari es compromet a utilitzar el portal de Mediterrània Menjars sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats en el marc de la legislació vigent.

Enllaços externs: Així mateix, Mediterrània Menjars no es fa responsable del contingut dels enllaços externs ni de la informació que es pugui obtenir a través dels esmentat enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

2.- Modificació o suspensió del servei

La empresa es reserva el dret en qualsevol moment de modificar o interrompre, temporal o definitivament, els serveis, o qualsevol de les seves parts, amb o sense avís si se’n deriva un mal d’ús del servei o de conductes inadequades de les quals Mediterrània Menjars no s’ha de considerar responsable davant seu ni davant cap tercer per la modificació, suspensió o interrupció del servei.

3.- Propietat Intel•lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Mediterrània Menjars, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada web.

Els drets de propietat intel•lectual de Mediterrània Menjars, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de l’empresa Mediterrània Menjars per tant li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública. Tot i disposar de les autoritzacions pertinents del material audiovisual, sense perjudici ni responsabilitat en vers a la nostra empresa, cal fer esment que si per part del usuari vol exerci els seus drets per accedir, rectificar o cancel•lar l’esmentat material, ha de posar-ho en coneixement amb els mitjans que seguidament s’informa.

4.- Política de protecció de dades

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del enviament de formulari de contacte i, seran incorporats a un fitxer titularitat de Mediterrània Menjars, amb C.I.F.B43683721 i domicili al carrer Calle Salvador Dalí, 10 de la localitat de Reus (Tarragona).

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Igualment, podrà dirigir exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en l’adreça d’Internet CONTACTE o be dirigint un escrit a Mediterrània Menjars, SLU fent referencia a les dades personals, Carrer Salvador Dalí, 10 de Reus. Per exercir aquests drets, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de Mediterrània Menjars mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Mediterrània Menjars, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals, prestant el seu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials a través del correu electrònic o una altra via de comunicació electrònica equivalent.

5.- Política de Privacitat

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per l’empresa són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris a tercers.

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per l’empresa són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris a tercers.

6.- Accessibilitat

Per tal de garantir l’accés universal als continguts la nostra empresa assoleix el compromís de millora continuada en tots els seus espais virtuals i en l’oferta dels seus serveis associats al portal.

Treballem amb les recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web – W3C per tal d’eliminar les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d’accedir a la informació i la comunicació.